Přístupové a docházkové systémy

Přístupové a docházkové systémy
(EKV – elektronická kontrola vstupu)

Přístupové systémy řeší zabezpečení vstupu do objektu a místností pomocí čteček karet nebo jiných identifikačních médií. Na základě přiděleného oprávnění je možné povolit vstup jenom vybraným osobám, do vybraných prostor nebo časově omezit vstup. Díky historii máte i zpětnou kontrolu nad pohybem osob ve vyhrazených prostorech.

Docházkové systémy slouží nejen pro evidenci pracovní doby, tzn. příchodů a odchodů zaměstnanců, ale také umožňují evidovat práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti, zejména pak sestavovat plány docházky, evidovat a plánovat dovolené, přestávky i různé další překážky v práci.
Moderní softwarové systémy na řešení docházky jsou určeny nejen pro naplnění povinnosti zaměstnavatelů, uložené zákoníkem práce, ale hlavně umožňují nahrazení docházkových sešitů, knih docházky nebo jiných variant manuálních evidencí docházky.

Napište nám