Ostatní technologie

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který:

  • podporuje přenos digitálních i analogových signálů,
  • umožňuje univerzální využití a vzájemné propojení koncových prvků
  • umožňuje propojit jednu nebo více technologií navzájem do jednoho celku

Správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.

Rozvody televizního signálu, STA

Instalace televizních antén a rozvodů. Spolupracujeme se specializovanými montážními firmami, které zajistí zaměření signálu, návrh vhodné technologie, odbornou instalaci koncových zařízení, zaškolení obsluhy a zajistí následný servis.

Elektroinstalace

Provádíme po dohodě dodávky silnoproudých rozvodů, jejich opravy a revize. Zajišťujeme také revize elektrospotřebičů a hromosvodů proškolenými techniky.

Napište nám