Požární signalizace

Požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. Pokud není zajištěna stálá obsluha v objektu, která by hlídala a reagovala na informace z ústředny, připojuje se v tomto případě přes zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany (PCO). Jako pověřená společnost technicky zajišťujeme napojení EPS na PCO HZS Zlínského kraje.


Dodáváme a montujeme ústředny Esser IQControl a FlexES a provádíme servis a revize ústředen výrobců ESSER, SIEMENS, HONEYWELL, LITES, …

Napište nám