Požární signalizace

Nabízené služby

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. Pokud není zajištěna stálá obsluha v objektu, která by hlídala a reagovala na informace z ústředny, připojuje s e v tomto případě přes zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany.
Dodáváme a montujeme ústředny od výrobců ESSER, SIEMENS, HONEYWELL, LITES, MENVIER, ..), dále provádíme servis i revize těchto zařízení.
Připojení EPS na PCO HZS ZK Firma System plus Zlín s.r.o. je partnerem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS ZK) pro technické zajištění přenosu signálů z EPS na PCO HSZ ZK. Zajišťujeme jako výhradní partner i napojování objektů na PCO HZS ZK.


foto3_eps.jpg, 27kB