Služby

Spokojenost zákazníka je u nás na prvním místě

Cílem naší společnosti je poskytování profesionálních služeb při zajišťování bezpečnosti majetku. Firma System plus Zlín proto zřídila Pult centrální ochrany, který poskytuje komplexní služby ochrany majetku, efektivního monitoringu, dohledu, servisu, přenosu informací, ochrany dat a osobních údajů, řešení krizových situací apod. Činnost PCO byla zahájena v roce 1993 a zajišťuje bezpečnostní a servisní monitoring pro objekty na území celé České republiky.

Klademe důraz na podporu a využití elektronických prvků při ochraně osob a majetku. Provozujeme vlastní Pult centrální ochrany s nepřetržitou dispečerskou službou a výjezdovou skupinou. Součástí je i provoz vlastní zabezpečené rádiové sítě s pravidelnou kontrolou spojení, díky které je spolehlivě a bezpečně připojena klientova elektronická zabezpečovací signalizace EZS. Během zlomku sekundy přijímáme informaci o stavu zabezpečovacího systému, která je následně vyhodnocena a provedeno opatření. Naše rádiová síť a technika je rovněž schopna přenášet a vyhodnocovat stav EPS (Elektronické požární signalizace) a reagovat ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem. Rozvíjející se činností je i přenos technologických dat z objektů (např. teplota, stav baterií, výpadky el. energie apod.).

Další nabízenou službou je dálkový dohled dispečera pomocí kamer CCTV instalovaných v objektu zákazníka. Tuto službu lze nastavit jako preventivní dohled nebo v případě narušení objektu lze účinně a rychle minimalizovat vzniklé škody na majetku. Tyto služby jsou poskytovány pomocí nového, moderně vybaveného datového centra.

Napište nám