Ostatní technologie

Domácí telefony

Instalujeme moderní systémy domácích telefonů a videotelefonů s možností využití stávající kabeláže nebo IP telefony, které rozšiřují možnosti využití. Systémy umožňují funkce volání na mobilní telefony, záznam obrazu v případě nepřítomnosti, volání mezi jednotlivými bytovými stanicemi, propojení s kamerovým systémem nebo otevírání dveří pomocí čipů. Dodáváme systémy Dahua, Hikvision, V-line nebo Commax.

Přístupové a docházkové systémy

Přístupové systémy řeší zabezpečení vstupu do objektu a místností pomocí čteček karet nebo jiných identifikačních médií. Na základě přiděleného oprávnění je možné povolit vstup jenom vybraným osobám, do vybraných prostor nebo časově omezit vstup. Díky historii máte i zpětnou kontrolu nad pohybem osob ve vyhrazených prostorech.

Docházkové systémy slouží nejen pro evidenci pracovní doby, tzn. příchodů a odchodů zaměstnanců, ale také umožňují evidovat práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti, zejména pak sestavovat plány docházky, evidovat a plánovat dovolené, přestávky i různé další překážky v práci.
Moderní softwarové systémy na řešení docházky jsou určeny nejen pro naplnění povinnosti zaměstnavatelů, uložené zákoníkem práce, ale hlavně umožňují nahrazení docházkových sešitů, knih docházky nebo jiných variant manuálních evidencí docházky.

Elektroinstalace

Provádíme po dohodě dodávky silnoproudých rozvodů, jejich revize a revize elektrospotřebičů.

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který:

  • podporuje přenos digitálních i analogových signálů,
  • umožňuje univerzální využití a vzájemné propojení koncových prvků
  • umožňuje propojit jednu nebo více technologií navzájem do jednoho celku
  • u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost,

Správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.

Napište nám